سعید رهبری
بیوگرافی سعید رهبری
مدیرعامل نوین – فعالیت در حوزه اینترنت از سال 81 – برگزارکننده دوره‌های آموزشی برای بیش از 4000 نفر – مشاور بیش از 10 کسب‌وکار بزرگ اینترنتی – مدرس دوره‌های استراتژی کسب و کار، فروش اینترنتی و بازاریابی دیجیتال
دوره های آموزشی ثبت شده سعید رهبری :